Fundacja Indie Games Polska
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Polscy producenci gier eksportują 97% swojej produkcji i funkcjonują na globalnych rynkach, ponieważ od kilkunastu lat nie jest możliwe wyprodukowanie tytułu, którego koszty produkcji zwróciłyby się wyłącznie z rynku krajowego. Statystyczna polska gra jest tłumaczona na kilka, a nawet kilkanaście języków. Kluczowe rynki sprzedaży to Ameryka Północna, Chiny i Europa Zachodnia, ale również Japonia, Korea, Europa Wschodnia, Ameryka Południowa i właściwie cały świat. Polskie firmy mają kontrahentów, partnerów biznesowych, podwykonawców albo zleceniodawców na całym świecie. Jednocześnie polska branża zatrudnia już ponad 2000 specjalistów sprowadzonych z zagranicy lub pracujących dla nas zdalnie. To prawie 15% zatrudnienia w tym sektorze.

Budowanie współpracy międzynarodowej jest niezbędne, ponieważ nie ma drugiej tak umiędzynarodowionej i uzależnionej od globalnego rynku branży jak gamedev.


Członkowstwo w organizacjach i sieciach


Fundacja Indie Games Polska jest krajową organizacją członkowską European Games Developer Federation (EGDF). Federacja EGDF, założona w 2006 roku, zrzesza 23 krajowe stowarzyszenia handlowe reprezentujące studia deweloperskie gier, zlokalizowane w 22 krajach europejskich. Poprzez swoich członków, EGDF reprezentuje ponad 2500 studiów deweloperskich gier, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zatrudniające ponad 40 000 osób. Fundacja Indie Games Polska działa szczególnie aktywnie w obszarach tematycznych takich jak targi i misje handlowe, edukacja, legislacja w Unii Europejskiej oraz zbieranie danych i prowadzenie badań.
 


Fundacja IGP uczestniczy też w pracach ponadregionalnej sieci networkingowej organizacji branżowych International Game Industry Associations łączącej ponad 50 organizacji krajowych z sześciu kontynentów.

 


Budowanie międzynarodowej współpracy regionalnej


Indie Games Polska zainicjowała proces budowania współpracy regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez podpisanie porozumienia o współpracy przez organizacje branżowe z Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Słowacji i Mołdawii w 2017 roku na Games Industry Conference w Poznaniu. Ceremonię podpisania uświetnił swoją obecnością wiceminister Kultury Paweł Lewandowski.

 


Celem współpracy od początku było wsparcie rozwoju rynku gier wideo poprzez edukację twórców i realizację ich aspiracji. Główne obszary współpracy obejmują prowadzenie debat i konsultacji w sprawach branżowych, wymianę wiedzy i doświadczeń w organizacji wydarzeń branżowych takich jak game jamy, targi i konferencje, a także wymianę doświadczeń w działaniach edukacyjnych, w tym w zakresie edukacji formalnej oraz szkoleń i programów akceleracyjnych.

Fundacja była także facilitatorem dalszego rozwijania tej współpracy i współorganizatorem drugiej ceremonii podpisania, która miała miejsce w trakcie GameDev Session w 2018 roku, w historycznej scenerii Winohradzkiego Domu Narodowego w Pradze. Do dotychczasowej grupy sześciu krajów dołączyło 5 kolejnych: Białoruś, Bułgaria, Litwa, Rumunia i Słowenia.

 

 

Ostatecznie grupę zasiliły jeszcze Litwa, Łotwa, Macedonia, Ukraina oraz Węgry, konstytuując grupę 16 krajów z regionu realizujących ten projekt współpracy. Pierwszym wspólnym ważnym projektem była gala nagród dla najlepszych gier z regionu Central & Eastern European Game Awards 2018.

Kraje z których pochodzą współpracujące organizacje, a więc kraje regionu Europy Środkowej i Wschodniej, stanowią ważną część światowego przemysłu gier, jednak często są niedoceniane przez zachodnie media, inwestorów i wydawców. W ramach tego memorandum kraje regionu, reprezentujące ponad 1000 studiów i 30 000 twórców gier, łączą wysiłki. Co roku nasz region oferuje kulturowo interesujące gry, niemal każde państwo ma swoją własną historię sukcesu, a gry tworzone tutaj charakteryzują się dużą różnorodnością technologiczną i gatunkową.

Współpraca jest kontynuowana rokrocznie wokół nagród CEEGA. Indie Games Polska współorganizuje dla całego regionu program stypendialny na najważniejszą w tej branży konferencję GDC w San Francisco. Grupa, pod polskim przewodnictwem, zrealizowała kilka wspólnych delegacji, wyjazdów i stoisk, w tym tak daleko jak na Tokyo Game Show. Regularnie prowadzone są dyskusje, konsultacje i wymiana doświadczeń.


Dwustronne porozumienia o współpracy międzynarodowej
 
Fundacja podpisała także umowy dwustronne z ważnymi organizacjami na wybranych rynkach.
 
Chiny
 
Porozumienie o współpracy, podpisane w 2017 roku pomiędzy fundacją Indie Games Polska a China Indie Game Alliance, przewiduje wymianę wiedzy i doświadczeń, ale co najważniejsze, wzajemne wsparcie w promocji gier na polskim i chińskim rynku. Chiński rynek przesuwa się bardziej w stronę gier premium, zwłaszcza na PC, co jest dobrą wiadomością dla polskich producentów, gdyż większość ich produkcji to gry na tę platformę. Ważne jest, abyśmy byli tam obecni od początku.
 
W uroczystości podpisania memorandum, która odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju, wziął udział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Było to pierwsze wydarzenie w ramach inicjatywy „Polish Games Creative Poland. Poland Meets China”, zorganizowanej z okazji trwających właśnie w Szanghaju targów China Joy.
 
Współpraca z China Indie Game Alliance pozostaje niezwykle owocna. Regularnie wymieniane są delegacje i stoiska na targach. Polscy twórcy gier otrzymali wsparcie w zakresie promocji w mediach społecznościowych i dotarcia do influencerów w Chinach.
 

 

 

Korea

Porozumienie o współpracy, mające na celu pomoc polskim firmom w wchodzeniu na rynek koreański i współpracy z koreańskimi firmami, zostało podpisane na targach G-Star w Busan w roku 2018. Partnerem Indie Games Poland stała się K-Games, koreańska organizacja branżowa. W ceremonii podpisania uczestniczył Ambasador RP w Korei, profesor Piotr Ostaszewski.

W ramach współpracy kilkukrotnie wymieniono delegacje. Podczas G-Star 2023, Fundacja IGP obserwowała zmiany na rynku koreańskim, przyglądając się możliwościom intensyfikacji tej współpracy w przyszłości. 

Chile

Podpisane w roku 2018 porozumienie z Video Games Chile miało nieco inny wymiar. O ile Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla chilijskich producentów gier, którzy pragną być obecni na naszych targach, to już rynek chilijski jest zbyt mały, aby polscy producenci zabiegali o niego jako o rynek docelowy. Niemniej jednak tamtejsza branża gier, będąca nieco mniejsza i młodsza niż polska, jawi się jako dobry partner do współpracy B2B. Polscy producenci mogą zlecać część produkcji swoich gier firmom chilijskim, a chilijskie studio szukają w Polsce globalnych wydawców, którzy wprowadziliby ich na europejskie i światowe rynki. Firmy z obu krajów zrealizowały już kilkanaście przypadków takiej współpracy.

Możliwości współpracy z Chile analizowano i pogłębiano również w ramach wizyty studyjnej w roku 2019. Spotkania objęły agencje rządowe, organizacje branżowe, studia deweloperskie, ale także uczelnie w Santiago de Chile oraz Valparaíso. 

 

NASZ SERIWS INFORMACYJNY
NASZ MAGAZYN
NASZ PODCAST
CYKL WIDEO
ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU
ŚLEDŹ NAS NA X/TWITTERZE